Bülten 2016

Bülten 2016-81 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 26.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/81 )

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;

– 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler) ile 6 ncı maddesi (İşletme  kayıtlarının düzeltilmesi) hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız.