Bülten 2016

Bülten 2016-96 8 Nolu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik DİİB Kapsamında DTSŞ. ve SDTŞ. e Yapılan Teslimlerin KDV İadesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 14.12.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/96)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 8 SERİ NO.LU TEBLİĞ (DİİB KAPSAMINDA DTSŞ. VE SDTŞ. E  YAPILAN TESLİMLERİN KDV İADESİ)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ 13.12.2016 gün ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

a-Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, KDV hesaplanarak tesliminin mümkün olmadığı, buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, ihracatçılara KDV iade yapılmayacağı belirtilmekte iken ;

Yapılan Tebliğ değişikliği ile;

Bu uygulamanın dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ) ile sektörel dış ticaret şirketlerine (SDTŞ) yapılan teslimler için geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

b- (DİİB) sahibi mükelleflerin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı belirtilmiş iken;

Yapılan Tebliğ değişikliği ile;

Dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ) ile sektörel dış ticaret şirketlerine (SDTŞ) yapılan ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesine gerek bulunmamaktadır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.