Bülten 2016

Bülten 2016-60 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Bulunanların Başlama Tarihi 01.01.2018 Tarihine Ertelendi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,05.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/60)

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ BULUNANLARIN BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2018 TARİHİNE ERTELENDİ

5 Ağustos 2016 gün ve 29792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)” ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

426 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 466 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı150.000 TL’den az olan mükelleflerin 01.01.2017 tarihi olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu genel tebliğ ile de, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı150.000 TL’den az olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelenmiştir.