Bülten 2016

Bülten 70 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 08.09.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/70 )

6745 SAYILI” YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

7 Eylül 2016 gün ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”82 maddeden oluşan torba kanun mahiyetinde olup 11 maddesi vergi kanunlarıyla ilgilidir.

Bu kanunla yapılan, Vergi Kanunlarındaki değişiklikler listesi aşağıdadır.

6746 sayılı ” Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun Değişiklik Yapılan Kanun Maddesi
5 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 20
6

 

74
7 94
8 Geçici 67
9 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 11
10 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu 1
36 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 30
64 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5
65 15-30
66 32/A
80 Teşvik Hükümleri Vergi Kanunlarında,

5520 -32/a

193   -Geçici 80

Diğer Kanunlar

Yürürlük 5 ve 64 Maddenin yürürlük tarihi 1.1.2017 tarihinden sonra kurulanlar. Diğer hükümler yayın tarihi

 

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız