Bülten 2016

Bülten 2016-69 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber ve Broşürler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 06.09.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/69 )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER VE BROŞÜRLER

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kanunla ilgili olarak, Maliye Bakanlığınca  ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Genel Tebliğler yayınlanmıştır. Bu tebliğlere bültenlerimizde yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu kanun uygulaması ile ilgili olmak üzere  mükelleflere yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki başlıklarla rehber ve broşürler yayınlamıştır. Bu başlıklara tıklayarak ilgili rehber ve broşürlere ulaşabilirsiniz.

1-Kesinleşmiş Alacaklar

2-İhtilaflı Alacaklar

3-İnceleme Aşamasındaki Alacaklar

4-Matrah Artırımı

5-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

6-Varlık Barışı