Bülten 2016

Bülten 2016-87 Ekim 2016 Dönemine İlişkin Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 25.11.2016.

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/87 )

EKİM 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VEKATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı 87 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/87

Konusu: 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 23/11/2016

Sayısı: VUK-87 / 2016-8

 

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Kasım 2016 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK 

Gelir İdaresi Başkanı