Bülten 2016

Bülten 2016-71 Teslimleri %18 Oranında KDV’ye Tabi Konutların Teslimlerindeki KDV Oranı 31 Mart 2017 Tarihine Kadar %8 Olarak Uygulanacak

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 08.09.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/71 )

TESLİMLERİ %18 ORANINDA KDV’YE TABİ KONUTLARIN TESLİMLERİNDEKİ KDV ORANI 31 MART 2017 TARİHİNE KADAR %8 OLARAK UYGULANACAK

08 Eylül 2016 gün ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesi ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 1 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“Geçici Madde 2-(1) Bu kararın 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu hükme göre, 31 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) net alanı 150 m2den büyük konut teslimleri, %18 yerine %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Ayrıca, 150 m2’nin altında olmakla beraber Büyükşehir Belediye sınırlarında olan yerlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmış olup yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden sonra alınmış olan ve Emlak Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen arsa metrekare vergi değeri 1.000 TL ve üstünde bulunan konutların tesliminde de aynı tarihe kadar %18 oranı yerine %8 KDV uygulanacaktır.

Teslimleri %1 ve %8 oranında KDV uygulanan konut teslimlerinin KDV oranı değişmemiştir.