Bülten 2016

Bülten 2016-90 2016/90 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle KDV Oranında Yapılan Değişiklikler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 26.11.2016.

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/90 )

2016/9542 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KDV ORANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

25 Kasım 2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.11.2016 gün ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile;

– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun  28 nci  maddesi,

-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanununun 12 nci maddesi,

uyarınca bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile  özel tüketim vergisi  oranlarının  yeniden belirlenmiştir. Değişiklikler 25.12.2016 tarihinden itibaren  geçerlidir.

Bu kararda, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin (listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı  % 8)  “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a-5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden  mamul   fermuar,   çıtçıt,   düğme,   kopça,  boncuk  ve  benzerleri,”   şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, ilave mal ve hizmetler aşağıdadır.

“Omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden  mamul   fermuar,   çıtçıt,   düğme,   kopça,  boncuk  ve  benzerleri.”

b-10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, ilave mal ve hizmetler aşağıdadır.

“deri ve saya işleri.”

c-21 inci sırası ” İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklikle, ilave mal ve hizmetler aşağıdadır.

“ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

Bakanlar  Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.