Bülten 2015

2015-71 Özel Tüketim Vergisi IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,20.08.2015

(BÜLTEN 2015-71)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 gün ve 29451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği “ nde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar bulunmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede, genel itibarıyla, havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kozmetik ürünleri, kürkler ve kürkten giyim eşyası, muzır neşriyat, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için bazı cam eşyalar, manikür ve pedikür takım ve aletleri, altın veya gümüş kaplama kaşık, çatal ve kaşık-çatal takımları, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, elektrik motorlu araçların motorunu çalıştırmaya mahsus araç pilleri, küçük ev aletleri, cep telefonu, telsiz-telefon cihazları, mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatörler, ses kayıt ve çalma cihazları, televizyon, projektör, kamera, ses ve görüntü cihazları, infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazı, inci ve kıymetli taşlardan mamul saat kayışları, tabancalar ve diğer ateşli silahlar ile sürgülü silahlar, kristal avizeler, bazı oyun eşyaları, hayvansal maddelerden süs eşyaları gibi mallar yer almaktadır.

Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan 1-36 Seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinin, Kanuna ekli (IV) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ,  1  Eylül 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız