Bülten 2015

Bülten 2015-70 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,08.08.2015

                                                               (BÜLTEN 2015-70)                                  

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

8 Ağustos 2015 gün ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği “ nde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar bulunmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden oluşur.

(A) Cetvelinde; kolalı gazozlar ile alkollü içkiler yer alır. Kolalı gazozlar dışındaki gazozlar ve etil alkol liste kapsamında yer almadığından ÖTV’ye tabi değildir.

(B) Cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri yer alır.

Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinin, Kanuna ekli (III) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ,  1  Eylül 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız