Bülten 2015

Bülten 2015-05 2015 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.12.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/05 )

2015 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI   

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu

İstisna Tutarı TL 2014

İstisna Tutarı TL 2015

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

146.306

161.097

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

292.791

322.392

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.371

3.711

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.371

3.771

Verginin oranları

Matrah 2014 Yılı

Matrah 2015 Yılı

Veraseten İntikallerde Vergi Oranı

İvazsız   İntikallerde     Vergi Oranı

İlk 190.000 TL için İlk 200.000 TL için

1

10

Sonra gelen 440.000 TL için Sonra gelen 480.000 TL için

3

15

Sonra gelen 970.000 TL için Sonra gelen 1.060.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL için Sonra gelen 1.900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2014 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.

  •