Bülten 2015

Bülten 2015-72 Emlak Vergisine Esas 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.08.2015

                                                               (BÜLTEN 2015-72)

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2016 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

26 Ağustos 2015 gün ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için tıklayınız.