Bülten 2015

Bülten 2015-87 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Açılış Tasdikleri

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.12.2015

BÜLTEN (E.Ö. 2015-87) 

2016 YILINDA VERGİ KANUNLARINA VE TTK’YA GÖRE TUTACAKLARI DEFTERLERİN AÇILIŞ TASTİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER (*)

Defter

Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı

Noter Açılış Onay Durumu ve Zamanı

Vergi Usul Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yevmiye Defteri

Var

2015 Aralık Ayı (**)

Var

2015 Aralık Ayı (**)

e-Yevmiye Defteri

Yok

Yok

Envanter Defteri

Var

2015 Aralık Ayı (**)

Var

2015 Aralık Ayı (**)

Defteri Kebir

Yok

Var

2015 Aralık Ayı (**)

e-Defteri Kebir

Yok

Yok

Yönetim Kurulu Karar Defteri(A.Ş.)

——

Var

2015 Aralık Ayı (**)

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(A.Ş.-Ltd Şti.)

——

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Pay Defteri(Ltd.Şti.-A.Ş.)

——

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Müdürler Kurulu Karar Defteri (Ltd.Şti.)

——

Var

2015 Aralık Ayı (**)

Genel Kurul Toplantı ve müzakere Defterine Ltd.Şti. Müdür veya Müdürler Kurulu Kararları Yazılıyorsa (Ltd.Şti)

____ 

Önceden Onaylı Defterde Yeterli sayfa Varsa Onay Yok

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Var

2015 Aralık Ayı (**)

———

İşletme Defteri

Var

2015 Aralık Ayı (**)

——–

Damga Vergisi Defteri (DV Sürekli Yükümlüler)

Var

2015 Aralık Ayı (**)

______

 

Not:

(*)- Yukarıdaki tablo öteden beri işe devam edenler için hazırlanmıştır.

Hesap dönemleri  Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme  tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde,

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,

Defterlerini tasdik ettirmek zorundadır(VUK MD.221).

(**)- Defterlerinde yeterli sayfa olanlar ve bu defterlerini  ertesi yılda kullanmak  isteyenler Ocak ayı, hesap dönemi Maliye Bakanlığınca tespit edilenler, bu dönemin ilk ayı içinde  tasdiki yeniletmeye(ara tasdik) mecburdurlar(VUK Md.222).

Yevmiye Defteri ve A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defteri yenilemesi(ara tasdik) yapılmadan önce kapanış onayı yapılması gerekmektedir.