Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

28 Ağustos 2012 gün ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”’de, anonim şirket genel kurullarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin esasları açıklamaktadır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.