Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16

11 Şubat 2014 gün ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16 ”yayımlanmıştır.

 Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.