HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

11 Şubat 2014 gün ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14) ”yayımlanmıştır.

 Bu Tebliğin amacı; Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” (TFRS Yorum 21) Yorumunun yürürlüğe konulmasıdır.

 Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.