Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260)

10 Aralık 2013 gün ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de  “Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 8 “yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“-Finansal tabloların denetimiyle ilgili sorumluluklarını ve genel hatlarıyla denetimin planlanan kapsam ve zamanlamasını açık bir şekilde üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmek,

-Üst yönetimden sorumlu olanlardan denetimle ilgili bilgi almak,

-Denetim sırasında yapılan ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal raporlama süreci üzerindeki gözetim sorumluluğuyla ilgili olan önemli gözlemleri, üst yönetimden sorumlu olanlara zamanında bildirmek ve

-Üst yönetimden sorumlu olanlarla karşılıklı ve etkin bir iletişim kurmaktır.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 260) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.