Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15

11 Şubat 2014 gün ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15 ”yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.