Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğ ’de Değişiklik Yapıldı

17 Temmuz 2013  gün ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumun Tebliği ile; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına  İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

İlgili tebliğ için tıklayınız.