Bülten 2014-29 İş Güvenliği Risk Değerlendirme Örnek Rehberleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,15.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/29 )

 İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ÖRNEK REHBERLERİ

 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işletme ve işyerlerinde “Risk Değerlendirme Raporu” hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Risk değerlendirme raporu hazırlamayan işletme ve işyerlerine 3.324 TL(2014 yılında 3.361 TL) ve her ay 4.851 TL(2014 yılında 5.041 TL)  idari para cezası uygulanmaktadır.

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu yönetmeliğe göre risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, risk değerlendirilmesi ise, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, kapsar.

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Yönetmelikte belirtilen bazı hallerde,  ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

Yönetmeliğe göre,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlama görevi vermiştir.

Bakanlık, buna göre aşağıdaki işyerleri için rehberler hazırlamıştır.

-TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-ÇAĞRI MERKEZLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-KASAPLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-MUTFAK LOKANTA PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-OFİSLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-KUAFÖRLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-GENEL YOLCU TAŞIMACILIĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-BAKKAL/MARKET/SÜPERMARKETLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-BASIM SANAYİİ VE MATBAALARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-DERİ VE TABAKLAMA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-KONAKLAMA HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

-TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ

Rehberlere ulaşmak için tıklayınız.