Haberler

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayımlandı.

Bu rehberde;

-Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,

-Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

-Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,

-Basit usulde ticari kazancın tespiti,

-Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,

-Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi,  

hususlarına yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız