Bülten 2014-16 Taşıt, Kolalı Gazoz,Alkollü İçki ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Artışı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.01.2014

BÜLTEN(E.Ö.2014/16) 

01 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TAŞIT, KOLALI GAZOZLAR, ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN MAMULLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01Ocak 2014 gün ve 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,  Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Buna Göre;

Taşıtın CinsiG.T.İ.P  87,03 Binek Otomobil Eski Oran 1 Ocak 2014 Sonrası Oran
Diğerleri Motor Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler %40 %45
Diğerleri Motor Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler %80 %90
Diğerleri Motor Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler %130 %145

III/A CETVELİ

G.T.İ.P No Mal İsmi Vergi  Oranı % Asgari Maktu Vergi Tutarı(TL)
2202.10.00.13 Kolalı Gazozlar 25
2203.00 Malttan  Üretilen Biralar 63 0,74
22.04 Taze Üzüm Şarabı 0 3,97
22.04.10 Köpüklü Şaraplar 0 26,83
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları 0 36,81
2205.10.10.00.00 -Alkol Derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az 0 29,22
2206.00 Fermante edilmiş diğer içecekler 0 3,97
2205.10.90.00.12 Alkol Derecesi hacim itibariyle %22,den fazla olanlar 0 118,18
2207,20 Alkol derecesi ne olursa olsuntağyir edilmiş etil alkol ve damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler 0 118,18
22.08 0 0 118,18
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cebresinin damıtılması yoluyla elde edilen alkollü içkiler 0 112,45
2208.50 Cin ve Geneva 0 94,09
2208.60 Votka 0 94,09
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 0 118,18
22o8.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 0 118,18
2208.70 Likörler 0 118,18
2208.90 Diğerleri 0 118,18
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 89,11
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 89,11

 

III/B CETVELİ

G.T.İ.P.No Mal İsmi Vergi Oranı % Asgari Maktu Vergi Tutarı TL Maktu Vergi Tutarı TL
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,1875 0,13
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,1875 0,13
2402.10.00.00.19 Sigorillolar 40 0,1875 0,13
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1875 0,13
2402.90.00.00.00 Diğerleri-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar 40 0,1875 0,13
2402.90.00.00.00 Diğerleri-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1875 0,13
2403.10 İçilen tütün 65,25 0,1875 0,13
2403.10.10.00.19 Diğerleri Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar 65,25 0,0490 0,13
2403.10.90.00.19 Diğerleri Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar 65,25 0,0490 0,13
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1875 0,13