Bülten 2013

Bülten 2013-68 Tarımsal Faaliyette Bulunanlardan Yapılan Prim Kesintilerinin 1 Ekim 2013 Tarihinden İtibaren E Bildirim Olarak Bildirilmesi Uygulaması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 11.09.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/68 )

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARDAN YAPILAN PRİM KESİNTİLERİNİN 1 EKİM 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN E BİLDİRİM OLARAK BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI  

 

01 Mart 2013 tarihli ve 28574 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak sureti ile tahsil edilmesine dair tebliğ 01 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 Gerçek ve tüzel kişiler, bir ay içinde yapacakları kesintiler için tebliğ ekindeki Kesinti Bildirim Listesini düzenler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere ilişkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti Bildirim Listesine ekleyerek takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi kesintisi ile ilgili muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine verirler. Kesinti bildirim listelerinin aynı süre içinde anılan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır.

 Ancak,2013 Ekim ayında yapılan alımlardan itibaren kesinti bildirim listelerinin e-Kesinti bilgisayar programı aracılığıyla gönderilmesi zorunlu olduğundan  kâğıt ortamında bildirim verilmeyecektir.

 Gerçek ve tüzel kişiler bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için bildirimlerini verdiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi alarak e-Kesinti bilgisayar programı üzerinden (http://uyg.sgk.gov.tr/TAKEP/Welcome.do) bildirimlerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Not: Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine dair tebliğ’e ilişkin açıklama 2013/39 nolu bültenimizde yer almaktadır.