Bülten 2013

Bülten 2013-43 Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisana Kadar Gönderilmesi ve Sanayi Sicil Belgelerinin Vize İşlemleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.04.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/43)

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN 30 NİSANA KADAR GÖNDERİLMESİ VE SANAYİ SİCİL BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2013 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, Nisan ayı mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın www. sanayi. gov. tr İnternet adresinde “e -hizmetler” bölümündeki “Yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünü tıklayıp kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra işlem yapabilirler. Firmalar, farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vereceklerdir.

Ayrıca ; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2011 yılına ait olan Sanayi Sicil Belgelerinin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden vize yaptırılması gerekmektedir. Birden fazla üretim yeri olan sanayi işletmelerinin farklı adreslerde faaliyette bulunulan her üretim yeri için ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğinden bunlar da vize ettirilmelidir.

Yıllık İşletme Cetvelini belirtilen tarihe kadar vermeyen ve Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacakları gibi, 731.00 TL idari para cezasına da muhatap olabileceklerdir. 2 yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermeyen kuruluşların sanayi sicil belgeleri de iptal edilmektedir. Sanayi sicil belgesinin vize tarihi geçirildiğinde Elektrik Dağıtım Şirketi kullanılan sanayi elektriği tarifesini normal elektrik tarifesine çevirmektedir

 

 Not:2013 yılında işletmelerin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil veri tabanı yeniden yazılmış olup, bu itibar ile firmaların bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.