Haberler

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

11.9.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) ile; Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ve ilaveler genel olarak;

1- Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları,

2-Limited Şirketin borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu,

3-Anonim Şirket kanuni temsilcilerinin sorumluluğu,

4-Ödeme Emrine itirazda teminat uygulaması,

5-Mal varlığı araştırması,

6-Kısmen haczedilebilir gelirler (bireysel emeklilik fonu ve hesapları)

7-Menkul mal haczi-Elektronik haciz bildirisi,

8-Gayrimenkul Haczi,

9-Tahsil zamanaşımı,

10-Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin,

11-Kanunu tatbik edenlerin yasakları ve cezaları,

Konularını kapsamaktadır.

İlgili Genel tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.