HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ No.12 Yayımlandı

17 Temmuz 2013 gün  ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğde;

a-TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardında,

b-TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardında,

c-TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardında,

d-TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardında,

değişiklikler yapıldı.

 

Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği 1/1/2013 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız