KDV Tevkifat Uygulaması ile İlgili 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı

21/06/2012 tarih ve 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin sirkülerleri birleştirilen 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI” bölümü “2.TEVKİFAT UYGULAMASI” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.