Geçici Vergi Dönemlerinde (2013-2) Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 29 Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

16.07.2013 tarih ve 29 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

 

Tarih            16/07/2013

Sayı             KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20

Kapsam       

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

Konusu                                            : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                               : 16/07/2013

Sayısı                                                         : KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20

 

İlgili olduğu maddeler                     : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri            : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                                                       

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.

 

 Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı