Haberler

Nakiyecilikle Uğraşanların Mükellefiyetlerinin Kapatılmasında Yaşanan Sorunların Çözümü İle İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,11.02.2015

NAKİYECİLİKLE UĞRAŞANLARIN MÜKELLEFİYETLERİNİN KAPATILMASINDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 02.02.2015 gün ve 2015/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi hususlarında yaşanan sorunların çözümü ile nakliyecilikte kullanılan taşıtların veraset suretiyle mirasçılara devri halinde yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu iç genelgeye ulaşmak için tıklayınız.