Haberler

2017/8873 Sayılı BKK ile İnşaat Sektöründe Damga Vergisi ve Harçlar İle KKDF Oranlarında Yapılan Değişiklikler

2017/8873 SAYILI BKK İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR VE KKDF ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

15.03.2017 gün ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan 2017/9973 sayı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1- Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan inşaat sektörüne ilişkin, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmelerine ait damga vergisi oranı Binde 9,48 iken “0” sıfır olarak, belirlenmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına kararnamenin yürürlük tarihi olan 15 Mart 2017 tarihi itibariyle başlanmıştır.

2 – Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak, belirlenmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına kararnamenin yürürlük tarihi olan 15 Mart 2017 tarihi itibariyle başlanmıştır.

3- Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına kararnamenin yürürlük tarihi olan 15 Mart 2017 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Bu Bakanlar Kurulu Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız