2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Bağımsız Denetçi Belgesi Ücretleri Belli Oldu

 

12 Ocak 2013 CUMARTESİ                    Resmî Gazete                        Sayı : 28526KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi   : 10/1/2013

Karar No         : B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 – [01/15]

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere;

1- Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi için 5.000 TL, diğerleri için 2.500 TL olarak belirlenmesine,

2- Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemlerinde aşağıda belirlenen tarifeler üzerinden ücret alınmasına,

 

1              Bağımsız Denetçi Belgesi                                                        250 TL

2              Bağımsız Denetçi Kimliği                                                        150 TL

3              Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti                     150 TL

 

karar verilmiştir.