Haberler

26 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin olarak bazı hususlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bunlar

1-Akaryakıt dağıtım şirketlerinin hava yakıtlarını teslim ettikleri uçağın tescil numarası, teslim tarihi, saati ve yeri gibi ayrıntılı bilgiler içeren bir bildirim formunu Gelir İdaresi Başkanlığına 15’er günlük dönemler itibariyle göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

2-1,6 ve 25 Seri Nolu  ÖTV Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklerdir.

Bu değişiklikler genel olarak; ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtları ile ilgilidir.

 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.