Bülten 2013-04 2013 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İstisna ve Matrahları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/04 )

2013 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI  

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu

İstisna Tutarı TL 2012

İstisna Tutarı TL 2013

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

130.589

140.774

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

261.336

281.770

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.010

3.244

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

3.010

3.244

Verginin oranları

Matrah 2012 Yılı

Matrah 2013 Yılı

Veraseten İntikallerde Vergi Oranı

İvazsız   İntikallerde     Vergi Oranı

İlk 180.000 TL için İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 400.000 TL için Sonra gelen 430.000 TL için

3

15

Sonra gelen 880.000 TL için Sonra gelen 940.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.700.000 TL için Sonra gelen 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2012 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.