Bülten 2013-23 TL Simgesi Kullanılması İle İlgili Bilgiler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,24.01.2013

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN (E:Ö.2013/23)

TL () SİMGESİ KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bir yarışma sonucu belirlenen () simgesi 1 Mart 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Simgenin çıpaya benzemesi Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak “güvenli bir liman” haline geldiğini vurgulamaktadır. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması ise Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin “istikrar içinde yükselen değerini” simgelemektedir.

Uluslararası uygulamalara paralel olarak simge, rakamın (parasal tutarın) solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılır.

“TL”, Türk lirasının kısaltması, ” ” ise Türk lirasının simgesidir. Türk lirasını ifade edebilmek amacıyla kullanıldığı yere göre, aynı anda kullanmamak koşuluyla ya simge ya da kısaltma kullanılabilir. Metinlerde ve resmi yazışmalarda açıkça yazılması (Türk lirası) veya kısaltmasının (TL) kullanılması tercih edilirken grafik, tablo vb. yerlerde simgenin () kullanılması tavsiye edilir.

Simgenin kıymetli evrakta(çek, senet, hisse senedi vb) bedelin solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

TL simgesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınmıştır. TL simgesi etik kurallar çerçevesinde ve marka-patent ile fikir ve sanat eserleri hukukundan kaynaklanan haklara zarar vermemek koşuluyla serbestçe kullanılabilir.

TL simgesi izin alınmasına gerek duyulmaksızın, etik kurallar çerçevesinde ve Kanunlardan doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla serbestçe kullanılabilir.

 

Not:T.C.Merkez Bankası Web Sitesinden alınmıştır.

Bu yazıda TL simgesini göremiyorsanız http://support.microsoft.com/kb/2739286 adresinden gerekli programı indirebilirsiniz.