Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Yürürlüğe Girdi

23 Ocak 2013 gün ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketler  belirlenmiştir.

01 Ocak 2013 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar  bu kararnamenin ekinde yer almaktadır.

Sözü edilen eke ulaşmak için tıklayınız.