Bülten 2013-15 2013 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.01.2013

Güncelleme:08.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/15 )

2013 YILINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI  TAVANI   

VE

VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMLARI  

31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Memur maaş katsayıları belirlenmişti.

– Memur aylık katsayısı 0,073837

– Taban aylık katsayısı 0,98798

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, bazı vergisel had ve oranları da değiştirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır.

1-Kıdem Tazminatı

1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)(Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7).

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, 01.01.2013-30.06.2013 dönemi için uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı aşağıdadır.

Kıdem Tazminat Tavanı TL

01.01.2013-30.06.2013

3.129,25

 

2-Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Ücretlilere ödenen çocuk zamları memurlara verilen çocuk parasını aşmamak koşuluyla gelir vergisine tabi değildir. (GVK Md.25/4).Çocuk parası istisnası en fazla iki çocuk için uygulanır. Her bir çocuk için uygulanacak miktar memur maaş katsayısının 250 gösterge rakamı (0-6 yaş grubundaki çocuklar için 500 gösterge rakamı) ile çarpılması suretiyle bulunur.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL)

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN (TL)

36,92

18,46

Bu miktarlardan fazla verilen çocuk yardımları ücret olarak vergiye tabi tutulur.