Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği Yayımlandı

25 Ocak 2013 gün ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız