Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Muhasebe Standartları Uygulayacak Şirketleri Açıkladı

17 Kasım 2012 gün ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumunun Muhasebe Standartları Kurumu’nun 14.11.2012 gün ve (01/7) sayılı kararı  yayımlanmıştır.

Bu karara göre, aşağıda sayılan kuruluş ve şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır.

1-Kamu yararını ilgilendiren  kuruluşlar

-Halka açık şirketler,

-Bankalar,

-Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

-Faktoring şirketleri,

-Finansman şirketleri,

-Finansal kiralama şirketleri,

-Varlık yönetim şirketleri,

-Emeklilik fonları,

2- Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacak şirketler,

3-Türk Ticaret Kanunu’nun 1534 ncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler

-Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, -Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,

-3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

-28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,

 İlgili duyuru için tıklayınız.