Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi.

24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması”nın onay işlemleri tamamlanmış olup, Anlaşma 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Bu Anlaşmanın hükümleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, bu suretle 21 Temmuz 2009 tarihinde feshedilen ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hükümleri uygulanması son bulan önceki Anlaşma ile arasında oluşan zaman boşluğu da giderilmiş olmaktadır.

Söz konusu Anlaşmada yer alan gelirlerin hem Türkiye’de, hem de Almanya’da Anlaşma hükümleri yerine bu ülkelerin iç mevzuatlarına göre vergilendirilmiş olması durumunda, vergilendirmenin Anlaşma hükümlerine uygun olarak yapılmasını teminen düzeltme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu düzeltme başvurularının süresi konusunda Anlaşmada özel bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre, kaynakta kesilen vergiler için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar düzeltme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayın