Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No 42 Yayımlandı

31.Aralık 2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı  Resmi Gazete’de  yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No 42’de 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2013 yılında belediyelerce konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait tahsil edilecek çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

Sözü edilen genel tebliğe ulaşmak için tıkayınız.