İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisi Dahil Edilebilecek.

05.08.2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.07.2012 tarihli ve 2012/3481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

KDV mükellefleri, indirimli orana tabi işlemleriyle ilgili yüklenilen KDV hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV’den pay verebileceklerdir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak tıklayınız.