2013 Ocak Ayı Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Şubat Akşamı Sonuna Kadar Uzadı

25/2/2013 tarih ve 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmasına  ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu  Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.