Haberler

Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklamalar 59 Seri nolu VUK Sirküleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 13.02.2013

08.02.2013 tarih ve 59 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Sözü edilen sirkülere ulaşmak için tıklayınız