Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Genel Tebliği Yayınlandı

26.06.2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun 4 Seri Nolu Genel Tebliğinde; 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Kanunun; Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarına ilişkin olarak söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız