2012 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı İle İlgili 25 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı

17/10/2012 tarih ve 25 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25

Konusu                                      : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                        : 17/10/2012

Sayısı                                         : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18

İlgili Olduğu Maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili Olduğu Kazanç Türleri   : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı