Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi” formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile derneklere kamu yararlı statü tanınmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.