Kara ve Deniz Yolu İle Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi İle İştigâl Eden Mükelleflerin Belge Düzeni İle İlgili 415 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.

 

26 haziran 2012 gün ve 28335 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan 415 Sıra Nolu Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinde; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak İçin tıklayınız