140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı Yayınlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü “ 140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU” isimli kitapçığı web sitesinde yayınlamıştır.

Kitapçığın içeriği aşağıdaki gibidir.

Bu kitapçığa ulaşmak için tıklayınız

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  

I. BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLER

A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

C- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ç- BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

D- GENEL KURULA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

II. BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLER

A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

C- MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ç- DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

D- GENEL KURULA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

III. BÖLÜM

DİĞER DÜZENLEMELER

IV.BÖLÜM

YENİ TTK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ZAMAN ÇİZELGESİ