Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar

12 Mart  2013 gün ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 28.02.2013 gün ve  01/05 sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

Bu kararda, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir.

Bu karara ulaşmak için tıklayınız.