Haberler

6770 Sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

27 Ocak 2017 gün ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı Kanun başlığı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” şeklinde olup 40 maddeden oluşmaktadır.

Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bu kanunun  ilgili olduğu kanunlar aşağıda sıralanmıştır.

Burada görüleceği üzere 6 kanun doğrudan doğruya vergi kanunları ile ilgilidir.

6770 sayılı Kanun Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun
1 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
2 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
3-4 492 sayılı Harçlar Kanunu
5 1211 sayılı TC Merkez Bankası Kanunu
6 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
7,8,9,10,16 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
11 3213 sayılı Maden Kanunu
12,13 4458 sayılı Gümrük Kanunu
14,15 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu
17,18,19,20 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi  Kanunu
21,22,23 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisinde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
24,25 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
26 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
27, 28 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
29,30 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunu
31 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
32 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
33 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin  Kayıtların Dikkate  Alınması Hakkında Kanun
34 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
35 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
36 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
37 78 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname
38 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
39 Yürürlük Maddesi
40 Yürütme Maddesi

Bu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.